[ถาม] เบรกเกอร์ (Circuit Breaker) หรือ สวิตช์ตัดไฟอัตโนมัติคืออะไร?

[ตอบ] เบรกเกอร์ หมายถึง อุปกรณ์ที่สามารถใช้ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าได้ในขณะใช้งานปกติ และยังสามารถตัดกระแสไฟฟ้าเกิน(ใชัไฟมากกว่าขนาดที่กำหนด) หรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจรโดยอัตโนมัติ(ไฟช็อต)ได้ด้วย พูดง่ายๆว่า เบรกเกอร์ จะทำงานเหมือน คัทเอาท์(Cut-Out) รวมกับ ฟิวส์(Fuse) แตกต่างกันตรงที่ ฟิวส์(Fuse)ขาดแล้วต้องเปลี่ยนใหม่ ส่วนเบรกเกอร์เมื่อ กระแสไฟฟ้าเกินหรือกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เบรกเกอร์จะทริป และกลับมาใช้ใหม่ได้

เบรกเกอร์ Circuit Breaker

บทความอื่นๆ:

This entry was posted in บทความ ถาม ตอบ เรื่องไฟฟ้า (Q&A). Bookmark the permalink.